هوزینگ گیربکس
هوزینگ گیربکس

دنده عقب

حتی در گیربکس‌های مدرن که در آن تمام چرخ‌دنده‌های رو به جلو در...

یکشنبه 05 خرداد ماه  1398

گیربکس دستی
گیربکس دستی

انتقال متغیر پیوسته (‏CVT)

یک گیربکس متغیر پیوسته (‏CVT) می‌تواند به طور ی...

یکشنبه 05 خرداد ماه  1398

تمامی حقوق وب سایت متعلق به گروه پارتستان می باشد.

© 2018 PARTESTAN . ALL RIGHTS RESERVED