دریچه گاز (تراتل)
دریچه گاز (تراتل)

دریچه گاز (تراتل)، مکانیزمی است که با استفاده از آن، جریان سیال با انقباض یا با انسداد مدیریت و ک...

یکشنبه 05 خرداد ماه  1398

ضربه موتور (سنسور ضربه/سنسور ناک)
ضربه موتور (سنسور ضربه/سنسور ناک)

ضربه (یا کوفتن، انفجار، شوک تیز یا تقه) در موتورهای احتراق داخلی با آتش‌زنی شمع، در صورتی ات...

یکشنبه 05 خرداد ماه  1398

تمامی حقوق وب سایت متعلق به گروه پارتستان می باشد.

© 2018 PARTESTAN . ALL RIGHTS RESERVED